INDIVIDUELE VOORLICHTING AAN DE ZIEKE WERKNEMER

Uw medewerker snel en gemotiveerd op weg naar een nieuwe toekomst.

Doel: Nieuw evenwicht voor medewerker. Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen inkomensverlies en schadelastbeperking, tussen beloning en voorwaarden.
Doelgroep: langdurig verzuimende medewerkers
Prijs: € 800, excl. BTW voor 8 uur coaching verspreid over meerdere weken

Is een medewerker in uw organisatie langdurig ziek en zoekt u naar een manier om dit zo snel mogelijk tot een oplossing te brengen? In dit individuele voorlichtingstraject krijgt uw medewerker begeleiding bij het maken van keuzes zodat het verzuimtraject aanzienlijk verkort kan worden. Voorbeelden van vragen waar uw medewerker wellicht mee worstelt: Moet die operatie nu wel of niet? Wat zijn de consequenties van arbeidsongeschiktheid voor werk, inkomen en hypotheek? Kan ik volgens de bedrijfsarts het werk nu echt niet meer aan? Geeft de huisarts een ander advies? Zijn er alternatieven en wat zijn die dan?
Het beantwoorden van deze vragen kost tijd omdat ze zo ingrijpend zijn, terwijl het voor de werkgever lijkt alsof de medewerker niet wil meewerken aan een toch al moeilijk traject. Feitelijk moet de werknemer hier ingrijpende levensbeslissingen nemen, waar hij zonder hulp vaak niet uitkomt.

In situaties waarbij er sprake is van ziekte, ongeval of arbeidshandicap ga ik samen met de medewerker op zoek naar nieuw evenwicht. Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen inkomensverlies en schadelastbeperking, tussen beloning en voorwaarden. In mijn optiek is de medewerker de regisseur van zijn eigen re-integratie. Ik hou de medewerker een spiegel voor en informeer, adviseer en stimuleer. Voorlichting over sociale zekerheid, verzekeringen en pensioenen helpt bij het maken van een juiste keuze. Juist een onpartijdige deskundige kan op belangrijke punten het re-integratietraject versnellen – en dus de verzuimperiode verkorten - omdat de medewerker een nieuw perspectief wordt geboden.

Heeft u interesse voor deze individuele voorlichting van medewerkers?
Neem contact op met Martine Daems, 06-28311354.

banner1.jpg