NAAR MINIMAAL VERZUIM

uw complexe verzuimdossiers effectief aangepakt

Doel: beperken en voorkomen schadelast voor u als werkgever en inkomensverlies voor uw werknemer door het bevorderen van Poortwachter-proof handelen.
Doelgroep: werkgevers, adviseurs P&O/HR, ondernemers
Doorlooptijd: tot maximaal 2 jaar
Prijs: Totaalprijs op basis van € 95, excl. BTW per uur

Veel ondernemers, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen vinden het lastig om ziekteverzuim adequaat tegemoet te treden en kennen de wetgeving op dit gebied onvoldoende. Is het ziekteverzuim in uw organisatie ook te hoog? Blijven de verzuimdossiers zich maar opstapelen? Heeft u te weinig tijd om van alle wet- en regelgeving op de hoogte te blijven? Vindt u het lastig om te bepalen wat de juiste stappen zijn in een verzuimcasus? Wat u moet doen met het advies van de bedrijfsarts over re-integratie of met de brief van UWV? Heeft u iemand nodig voor het voorkomen, beoordelen en herstellen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers in de eerste twee ziektejaren? In dit traject help ik u met de lastige taken en adviseer ik over de nodige maatregelen. Ziekteverzuim wordt voortvarend en Poortwachter-proof aangepakt. Dit is van groot belang voor de toetsing door UWV aan het einde van de wachttijd van twee jaar. Onnodige kosten worden zo vermeden.
Voorbeelden uit mijn praktijk:

“Van de bedrijfsarts hadden we voor een zieke medewerker een probleemanalyse toegestuurd gekregen. De persoon waarom het ging verwachtten wij allemaal niet meer terug op de werkvloer en zou waarschijnlijk afgekeurd worden. We waren blij met het plan van aanpak, waarbij Martine ons er op wees dat wij als werkgever dit samen met de werknemer moesten opstellen. Als we dit zomaar in het archief hadden gestopt, zou de man helemaal niet worden afgekeurd en dit zou zelfs geleid kunnen hebben tot een jaar extra loondoorbetaling.”
YvR, administratief medeweker

“De bedrijfsarts had steeds aangegeven dat de werknemer niet zou kunnen werken. Bij de vervroegde WIA-aanvraag werd deze uitkering niet vervroegd toegekend. Het stappenplan dat Martine vervolgens heeft opgesteld wees ons de weg. Het UWV heeft geen loonsanctie toegekend.”               
EN, ondernemer

“Door UWV werden we verplicht om een jaar extra loon door te betalen en eigenlijk alleen omdat er te weinig voortgang in het traject zat gedurende de vakantieperiode. Aan de ene kant vind ik wel dat we meer hadden kunnen doen in de zomer, maar een jaar langer door betalen staat niet in verhouding. Dankzij de analyse van Martine weten we in toekomstige situaties precies wat we moeten doen. We maken nu ook voor elk dossier een planning met een kalender en de casemanager houdt het dossier bij in de agenda.”
AV, P&O

Tijd en aandacht voor goed opgestelde plannen van aanpak, de voortgangsbewaking en een goede invulling van het contact met de bedrijfsarts. Dit alles komt aan bod in het programma “Naar minimaal verzuim, dossier aanpak”, zodat uw medewerker het werk –  hetzij hetzelfde werk, hetzij aangepast of ander werk - optimaal kan hervatten en u weer tijd heeft voor die zaken waar u energie van krijgt.

Wilt u graag een afspraak maken of meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Martine Daems, 06-28311354.

banner4.jpg