WORKSHOPS ZIEKTEVERZUIM EN WET VERBETERING POORTWACHTER

Mogelijke doelen (in overleg te bepalen):
Herkennen relevante wet- en regelgeving
Herkennen krachtenveld, rollen, taken en valkuilen van de casemanager
Inzicht hebben in kosten van verzuim en re-integratie
Beheersen procesmanagement en -begeleiding bij re-integratie
Gespreksvaardig in het houden van verzuimbegeleidingsgesprekken

Doelgroep: casemanagers, medewerkers P&O/ HR, leden OR en leidinggevenden
Duur: 1 dagdeel
Prijs: Totaalprijs op basis van € 95, excl. BTW per uur, waarbij rekening wordt gehouden met de voorbereiding.

Door gewijzigde wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter en WIA) en grotere financiële verantwoordelijkheid (2e ziektejaar, sancties) worden de eisen die gesteld worden aan de werkgever om terugkeer op het werk -binnen of buiten de eigen organisatie- te bewerkstelligen, steeds hoger. Dit vraagt om steeds meer gespecialiseerde kennis en begeleiding bij re-integratie.
Inhoud van de workshop:

  • Processtappen
  • Verplichtingen werkgever, werknemer
  • Wat te doen bij stagnatie
  • Loondoorbetaling, WIA, Ontslag
  • Rol van de werkgever, werknemer, bedrijfsarts, casemanager, arbeidsdeskundige, UWV

De workshop is praktijkgericht en voor u op maat gemaakt. De mogelijkheid bestaat om casuïstiek uit de praktijk in te brengen.

banner2.jpg