ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

inzicht in effectieve route naar re-integratie spoor 1 en spoor 2

Doel: inzicht geven in effectieve route naar re-integratie van uw medewerker in hetzelfde werk, aangepast of ander werk.
Doelgroep: werknemers en werkgevers
Prijs: Totaalprijs op basis van € 95, excl. BTW per uur

De Wet Verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (inspanningsverplichting). De werknemer is verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen. Als er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer kan een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek uitsluitsel geven.
Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van uw arbeidsongeschikte medewerker. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Het advies wordt vastgelegd in een helder rapport waarin de meest effectieve route naar duurzaam herstel en bijbehorende re-integratiemogelijkheden worden beschreven.
Het onderzoek kan al na enkele weken ziekteverzuim plaatsvinden. Hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden uw werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan. Veelal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek in ieder geval aan het eind van het eerste ziektejaar verricht.
Bij het onderzoek kijk ik naar de weging van de belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer. Oftewel, is de werknemer in staat om het werk uit te voeren en kan er gestart worden met re-integreren? Ik beoordeel de mogelijkheden tot:

  • Tijdelijk vervangend werk
  • Hervatten van eigen werk, eventueel met aanpassing van werk of werkplek
  • Ander werk bij u als werkgever (spoor 1)
  • Werk bij een andere werkgever (spoor 2)
banner4.jpg