VRAAG HET MARTINE

uw vraagbaak voor vragen over wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Doel: u voorzien van juiste kennis en informatie opdat u adequaat kunt omgaan met ziekteverzuim en re-integratie
Doelgroep: werkgevers, P&O/HR professionals, ondernemers
Prijs: De eerste vraag is gratis. Een strippenkaart voor tien kwartier waarmee u de antwoorden afrekent per kwartier geïnvesteerde tijd kost € 200,-, excl. BTW.

Heeft u dossiers op uw bureau liggen, waar u Poortwachter-vragen over heeft? Weet u niet altijd wat u moet doen met het advies van de bedrijfsarts? Heeft u vragen over de WAO of WIA? Wilt u weten wat UWV van u en van uw werknemer verwacht?

Veel personeelsfunctionarissen of ondernemers worstelen met vragen over de Wet verbetering poortwachter (Wvp) of over andere arbeidsongeschiktheid wetgeving, omdat specifieke deskundigheid op dit terrein in hun eigen organisatie ontbreekt. Met de juiste kennis en informatie kunt u tijdig de juiste maatregelen nemen. U weet precies wat de meest actuele wet- en regelgeving voorschrijft en wat u vervolgens moet doen in geval van urgente of langdurige situaties van ziekteverzuim.  Met “Vraag het Martine” heeft u de kennis inzake de arbeidsongeschiktheidwetgeving bij de hand. Een zeer betaalbare oplossing om uw verzuimkosten te verlagen. U stelt vóór 12 uur uw vraag en u heeft de volgende werkdag deskundig antwoord via de e-mail. Zo eenvoudig kan het zijn.

Wilt u nog sneller deskundig advies, dan kunt u mij bellen met al uw Poortwachter-vragen, telefoon 06-28311354.

banner4.jpg